Esiet sveicināti krīzes psihologa Ginta Kapenieka privātpraksē!

Dzīves pieredze, zināšanas un prasmes ir mana darba pamats. Darba pamats, kas dod risinājumus vairumam krīžu situāciju. Dzīvē gadās dažādi, un krīze dažādās tās izpausmes formās ik pa laikam ienāk mūsu dzīvē. Neuztraucieties, Jūs esiet uz pareizā ceļa, ka nepadodaties, bet meklējat atbildes un risinājumus. Kas vajadzīgs sākumā? Nekas īpašs, vienkārši piezvaniet +37129117304. Mana līdzšinējā pieredze liecina, ka lielais vairums klientu ir apmierināti ar sniegto palīdzību un rezultātiem. Būšu gandarīts Jums palīdzēt!

Ar cieņu, Gints Kapenieks Mg. psych.

Krīzes psihologs Mg. psych. Gints Kapenieks piedāvā palīdzību:

Ja esi gatavs risināt savas emocionālās, personības attīstības, savstarpējo attiecību un uzvedības problēmas, ir iespēja pieteikties psihoterapijas grupā. Psihoterapijas grupa ir kā “izmēģinājuma poligons”, kurā cilvēks veido nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes, kas savukārt ļauj viņam veidot labvēlīgus uzvedības modeļus, lai pārvarētu dzīves grūtības. • Psihoterapijas grupu vada – Gints Kapenieks Mg. psych., grupas psihoterapeits; • Grupā līdz 10 dalībniekiem; • Kopējo nodarbību skaits – 25 nodarbības; • Nodarbību biežums - vienu reizi nedēļā; • Nodarbības ilgums - divas stundas bez pārtraukuma; • Grupas dalībnieku atbildība – nepieciešams ievērot grupas noteikumus; • Maksa – 10 eiro/par sesiju; • Norises vieta – 1B stāvs, 16 kabinets, Graudu iela 50, Liepāja LV-3401. • Grupas darba sākums – atkarībā no pieteikšanās aktivitātes (lai būtu vismaz 6 dalībnieki); Pieteikšanās: Ginta Kapenieka e-pastā: krizespsihologs@inbox.lv Kontaktinformācija: Tel. 29117304; www.krizespsihologs.lv

Zaudējumos un pārmaiņās

Konfliktos un sarunās

Krīzes grupu vadīšanā

CENRĀDIS

Psihologa pakalpojuma cenas:

 Viena individuālā konsultācija klātienē - 35,00 Euro /50 min.  Liepājā Graudu ielā 50.

• Viena individuālā konsultācija telefoniski vai skype  - 35,00 Euro /50 min.

 • Viena nodarbība psihoterapijas grupā – pēc vienošanās.

(par kontakta laiku un samaksu notiek savstarpēja vienošanās ar telefona vai e-pasta palīdzību).

Untitledlogo

Vērtības

krizes-psihologs-liepaja-gints

Labdien!

             Apgūtās zināšanas, prasmes, personiskā pieredze, spēja saprast cilvēkus un paredzēt iespējamos notikumus ļauj realizēt manu profesionālo misiju - vēlmi palīdzēt cilvēkiem kā psihologam krīzes situācijās.

             Visi mani klienti ir unikāli kā personības, katrs ar savu dzīves pieredzi un problēmām. Konsultācijas laikā mēs kopīgi izskatām un vērtējam pagātnes un tagadnes situācijas, veidojam klienta turpmāko dzīves scenāriju, tās režiju un tādejādi kļūstam viens otram par dzīves skolotājiem. Es protu Jūs novērtēt un esmu gatavs atbalstīt un palīdzēt brīdī, kad rodas nepieciešamība, paldies Jums.

             Par sevi - man pašam ir ļoti svarīgi atrasties ne tikai „šeit un tagad”, bet redzēt sevi un apkārtējo pasauli „laikā un telpā”, jo tas ļauj saprast šīs pasaules lielā „Arhitekta” neierobežotību un sava „Es” ierobežotību, kā arī līdzsvarotību starp dažādām dualitātes izpausmes formām. Man kā cilvēkam un psihologam ir svarīgi būt pastāvīgos izziņas un meklējuma procesos, pētīt pašam savu dvēseli, varbūt pat iekļūt savas gara pasaules tumšākajos nostūros, jo tikai tā es varu saprast savu klientu un  iet kopsolī ar viņu tik tālu, cik tālu pats esmu ticis.

           Jebkurā situācijā, arī krīzes, mums katram ir dota brīvās izvēles iespēja atrast risinājumu. Pazvaniet, viss sakārtosies un beigās jau būs labi.

Ar cieņu, Gints Kapenieks Mg. psych.

Gints KapenieksCV.pdf

gints-kapenieks-cv

Gints Kapenieks  Krizes specialista diploms.pdf

certificate

Gints Kapenieks Magistra Diploms.pdf

magistra-dipl

Gints Kapenieks Psihologa sertifikāts.pdf

Gints Kapenieks Grupas psihoterapija sertifikāts.pdf

AKTUALITĀTES

Pārdomas par dažādiem krīzes aspektiem
Krīze (psiholoģiskais aspekts) – Ir cilvēka psiholoģiska reakcija uz tieši viņam emocionāli sāpīgu, nepanesamu dzīves situāciju, ko var raksturot ar tādiem emocionāliem stāvokļiem kā spriedze, trauksme, bailes, skumjas, vaina, bezspēks, neziņa utt., kas neļauj cilvēkam normāli funkcionēt un liek meklēt jaunus krīzes pārvarēšanas un adaptācijas veidus, jo esošā dzīves pieredze, zināšanas un prasmes vairs nepalīdz.

Krīzes psihologs - ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē, un ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, jūtu un emociju pasauli, domāšanas veidu un attiecībām ar citiem cilvēkiem, kas pastiprināti nodarbojās ar krīžu psihisko parādību pētīšanu un šo zināšanu izmantošanu, lai palīdzētu cilvēkam attīstīt spējas, kas ļauj pārvarēt un adaptēties krīzes situācijās.

Katrā psiholoģiskā krīzē ir apslēptas divas iespējas:

1.Krīzes pārvarēšana- ja psiholoģiskā krīze tiek pārvervēta, tad šie krīzes pārdzīvojumi izvēršas kā pozitīvs resurss, kas nodrošina indivīda izaugsmi, attīstību un emocionālo briedumu;

2.Krīzes nepārvarēšana- ja psiholoģiskā krīze netiek pārvarēta, tad tas noved pie hroniskiem krīzes stāvokļiem, kuri var izpausties kā fiziskās un psihiskās veselības traucējumi, personības integrācijas procesu vājināšanās, grūtības sociālajā funkcionēšanas sfērā un adaptācijā, kas savukārt var izpausties kā saasinātas psiholoģiskas problēmas vai daudz dziļāki psihes traucējumi; kā somātiski simptomi vai slimības; ir iespēja ka veidojās kāda no atkarības formām.

Rīcība krīzes gadījumā – visa veida krīzēm ir raksturīgi, ka psiholoģisko palīdzību ir nepieciešams sniegt pēc iespējas ātrāk pēc tam kad krīzes gadījums ir noticis. Šo ātro un aktīvo psiholoģisko palīdzību, kas tiek sniegta krīzes notikuma pārdzīvojuma laikā apzīmē kā krīzes intervenci. Krīzes pārdzīvojumu periods parasti ilgst līdz 2 – 3 mēnešiem un šinī laika periodā tikšanās ar krīzes psihologu var būt no dažām līdz 10 reizēm. Ja krīze ir notikusi ģimenes, grupas, darba kolektīva ietvaros, tad tiek rīkotas tikšanās gan individuāli, gan esošās grupas ietvaros. Šī krīzes intervence var sevī arī ietvert konflikta, domstarpību risināšanu. Ir jāuzsver, ja krīze netiek laicīgi pārvarēta, tad ar tās sekām ir jāstrādā daudziem un dažādie speciālistiem- psihoterapeitiem, psihologiem, psihiatriem, ārstiem, sociāliem darbiniekiem utt. Tāpēc šīs nepārvarētas krīzes seku likvidēšana maksā daudzreiz dārgāk, nekā tas būtu, ja izveidotu labvēlīgus apstākļus krīzes intervencei, kas novērstu cēloņus, kuri izsauc tik negatīvas sekas. Protams ir jāņem vērā laika faktors – katram cilvēkam individuāli nepieciešamais krīzes pārdzīvošanai nepieciešamais laika intervāls.

Krīzes var klasificēt kā: Attīstības krīzes – ir likumsakarīgas un raksturīgas dažādos nozīmīgos dzīves etapos; Situācijas krīzes – tās ir individuālas un neprognozējamas: Organisma krīze veidojās ilga nogurdinoša fiziska un garīga darba rezultātā, kā piemēram konkurence un problēmas biznesā…… ; Vērtību un dzīves mērķu krīze var veidoties ja no dzīves ir aizgājis tuvs cilvēks, pārsteigusi neārstējama slimība, darba zaudējums…..; Lielo dzīves pārmaiņu krīze – piemēram šķiršanās, veselības problēmas, uzskatu maiņa……; Cilvēcisko attiecību krīze var veidoties piemēram ģimenē starp vecākiem un bērniem, starp atsevišķiem indivīdiem, grupām…; Kolektīvās informācijas nepietiekamības krīze – veidojās dabas vai tehnoloģisko katastrofu rezultātā….; Reliģiozās krīzes ir saistītas ar ticības jautājumiem un tai raksturīgas šaubas, nedrošība, pretrunas……; Eksistenciālās krīzes veidojās iekšēju konfliktu rezultātā, pārdzīvojot, risinot un veicot izvēli svarīgos dzīves jautājumos…..; Pašnāvību krīzes ir kādas no iepriekšminēto psiholoģisko krīžu turpinājumiem cenšoties šo problēmu atrisināt šādā veidā;

KONTAKTI

  1B stāvs, 16 kabinets, Graudu iela 50, 116 kab., Liepāja, LV-3400

     +371 29117304
     krizespsihologs@inbox.lv
    krizespsihologs